top of page

Stair

Tionscnaimh Staire agus acmhainní. History projects and resources.

An Taisce agus an Claíomh

Rinne Rang 3 agus 4, le Múinteoir Michelle, staidéar ar rudaí ó am na Lochlannach.

Chuaigh siad ar cuairt go Músaem na hÉireann i Mí Bealtaine, 2017.

Seantuistí

Interview questions for grandparents

60 biographies of grandparents

Biography of Mary Shanahan

Historic Castlebar Buildings

Stair Chaisleán an Bharraigh

Racism and Sexism in Publications

Féach ar shamplaí de chiníochas agus de ghnéasachas i bpáipéir ghrinn agus foilsiúcháin eile.

Royal Irish Academy:

100 Historic Objects

Nascanna\Links
Seanrudaí

Pictiúir de sheanrudaí a tógadh isteach sna ranganna a bhí ag Múinteoir Pádraig.

Leithinis an Dúin

Turas go dtí Leithinis an Dúin a rinne Rang 4 le Múinteoir Gearóid sa bhliain 2001.

Trip to the Doon Peninsula on Lough Carra by 4th Class in 2001.

Seán na Sagart. Fís déanta ag Rang 3 le Múinteoir Conall sa bhliain 2006.

bottom of page