top of page

Tá mé 'mo Shuí (traid.)
 

Tá mé 'mo shuí ó d'éirigh an ghealach aréir,
Ag cur tine síos gan scíth, 's á fadú go géar.
Tá bunadh an tí 'na luí, is tá mise liom féin,
Tá na coiligh ag glaoch, 's an saol ina chodladh ach mé.

Sheacht mh'anam déag, do bhéal, do mhala 's do ghrua,
Do shúil ghorm ghlé, faoi ar thréigh mé aiteas is suairc.
Le cumha i do dhiaidh, ní léir dom an bealach a shiúil,
Is a chara mo chléibh, tá an saol idir mise 'gus tú.

Deireann lucht léinn gur cloíte an galar an grá,
Níor admhaigh mé féin é, go ndearn' sé mo chroí istigh ' chrá.
Aicíd ró-ghéar, faraor nár sheachain mé í,
Chuir sí arraing is céad go géar trí cheartlár mo chroí.

11 Ta me mo Shui
00:00 / 02:27

I am up and awake since the moon arose last night
Putting down a fire, always tending and keeping it lit
The family is in bed and here am I by myself,
The cocks are crowing and the country is asleep but me. 

Oh how I love your mouth, your eyebrows and your cheeks
Your bright blue eyes for which I've abandoned all happiness
In longing for you I can't see what path to take
Dear friend, there's a world between me and you.

Learned men say that love is a fatal sickness
I never admitted it until now that my heart is broken:
It's a very painful illness, alas, I have not avoided it,
And it sends a hundred arrows through the core of my heart.

(I met a fairy woman at the Rath of Beal an Atha
I asked her would any key unlock the love in my heart
And she said in soft simple language
"When love enters the heart it will never be driven from it.'

bottom of page